Usein kysyttyjä kysymyksiä


Miksen voi ladata Garmin GPS vastaanottimeen 115,000 BAUD:in nopeudella? Mapsource:lla se onnistuu?

115,000 baud:ia voidaan käyttää karttojen lataamiseen ja GPS:n ROM ohjelmien päivittämiseen mutta tietämykseni ja kokemuksieni mukaan se ei toimi reittipisteiden jne. tallentamiseen/lataamiseen. Jos joku voi näyttää minulle että se onnistuu jollain ohjelmalla yritän toteuttaa sen myös itse.

Olisi hienoa jos karttojen kalibrointipisteet voisi kohdistaa käyttämällä nuolinäppäimiä sillä hiiri on liian vaikeasti hallittava.

Jo nyt nuolinäppäimet liikuttavat koko karttaa, mutta shift + nuolinäppäimet  liikuttavat kalibrointipisteen kohdistinta (häränsilmää). Tarvittava kalibrointipiste valitaan asettamalla se hiirellä karkeasti lähelle tarkoitettavaa tarkkaa paikkaa jonka jälkeen painetaan shift+nuolinäppäintä ohjaten niillä piste kohdalleen. Menetelmä on selitetty Special Keys and Stuff kohdassa help-valikossa.

OziExplorer lataa hitaammin kuin muut siirto-ohjelmat.

OziExplorerissa on konservatiivinen sarjaportin ohjaus kytketty päälle. Muuttamalla Advanced Comm Timeout:ia nopeutta voidaan kohottaa merkittävästi. Laske Comm Timeout:ia alemmalle tasolle - esimerkiksi 20 ja kokeile. Voit laskea sitä yhä kunnes ei toimi enää - sitten hieman ylöspäin. Tämä on mainittu Configuration help -osassa. Configuration help ehdottaa että sinun täytyy käynnistää OziExplorer joka muutoksen jälkeen. Tätä ei vaadita enää, se koskee vain vanhempia versioita.

OziExplorerin kehittelyversiossa (3.85.6+) on uusi sarjaportin ohjaus eikä Comm Timeout-asetusta ole enää.

Miksei OziExplorerissa ole suurempia zoomausmahdollisuuksia kuin 750% ?

OziExplorer on rasteriohjelma, (-mikä tarkoittaa sitä että se käsittelee kaikkia karttoja, myös tyhjää karttaa kuvana). Rasterikuvan zoomaus ei paranna paikantamistarkkuutta. Enimmillään rasterikuva voidaan kalibroida +/ - 1 pikselin tarkkuudella. Kun zoomaat esimerkiksi 500%:iin (x5 kertaiseksi), jokainen kartan kuvan pikseli kasvaa viisinkertaiseksi. Sijainnin tarkkuus on nyt +/ - 5 kuvaruudun pikseliä. Ei olisi mieltä kasvattaa zoomaustasoja tästä koska laskelmat aiheuttaisivat pikseleiden pyöristymistä, mikä puolestaan heikentäisi paikannustarkkuutta eli (zoomatulla näytöllä se tarkoittaisi) virheiden kasvua zoomauksen kasvaessa.

Myönnän kyllä että tyhjän kartan zoomausta voisi nostaa koska siinä haitta ei ilmenisi. Tällöin koodia pitäisi kuitenkin muuttaa hieman ja säästelen tuota vielä hieman.

Mikseivät zoomaustasot voi olla rajoittamattomia?

Karttakuvien tiedostomuodot kuten TIFF (geotiff), BSB, NOS/GEO, maptech PCX ja omat tiedostomuotoni OZF ja OZF2 päivitetään kovalevyltä tarvittaessa, siis vain pieni osa kuvasta on muistissa kerrallaan. Kun zoomausta tarvitaan, esimerkiksi 50% zoomatessa vain joka toinen kuvan pikselirivi luetaan kovalevyltä, 33% :lla (oikeammin 33.333% :lla) vain joka kolmas pikselirivi luetaan, tämä nopeuttaa kuvan lukua ja näyttämistä ruudulla. Tämä soveltuu vain niille zoomaustasoille joilla voidaan jakaa sadalla tasan (nopeasti) (50,33.33,25,20, jne). Tämä rajoittaa käytettävissäolevia zoomaustasoja ja tapaa, jolla zoomaus voidaan tehdä. Tämän vuoksi ohjelmassa ei ole mitään hiirellä alueen rajaamiseen perustuvaa suurennusmenetelmää, eikä myöskään ole mahdollisuutta kirjoittaa yksilöityä suurennussuhdetta työkaluvalikon suurennussuhderuutuun.

Muilla karttakuvatiedostomuodoilla voisi olla myös muita zoomaustasoja mutta olen pitäytynyt yhdessä metodissa. Olen kuitenkin lisännyt 75% zoomaustason muille kuvatiedostomuodoille.

Miksei 75% zoomaustaso ole mahdollinen TIF, BSB ja OZF tiedostomuodoille?

Katso selitystä yllä.

Kun avaan joitain karttoja suuremmat zoomaukset (yli 750) eivät ole mahdollisia.

Suurilla kartoilla suuret zoomaustasot aiheuttavat kartan laajentumisen yli Windowsin sisäisten rajoitusten ,tämä on jälkiseurausta metodista jota käytän zoomaukseen. Tämän välttämiseksi ne zoomaustasot jotka aiheuttaisivat ongelman on poistettu.

Onko zoomaukseen muuta mahdollisuutta kuin naputtaa sitä alituiseen suurennussuhdeikkunasta?

PgUp/PgDn näppäimet zoomaavaat karttaa suuremmaksi ja pienemmäksi.

Hiiren oikealla näppäimellä saa avattua 50, 100 ja 200% zoomausvalikon.

Kehittelyversiossa 3.85.3a zoomauksen + ja - painikkeet työvälinevalikossa.

Piakkoin julkaistaan versio jossa on erilliset zoomauspainikkeet (esim: "Zoom koko kartta"), jotka voidaan lisätä käyttäjän työvälinevalikkoon.

Tilariviltä näkyvä käytettyjen reittipisteiden lukumäärä näyttää, että liian monta reittipistettä olisi käytetty.

Lukumäärä sisältää myös ne reservissä olevat reittipisteet jotka olet valinnut konfigurointi- ikkunassa vaikka ne eivät olisikaan enää yleisessä käytössä. Tämä koskee Lowrance & Eagles käyttäjiä koska on mahdotonta että ohjelma varastoisi reittipisteiden numeroita Garminille koska ne itse käyttävät ainoastaan nimiä reittipisteiden nimeämiseen.

Kun zoomaan tulee huomattavan pitkä viive ennenkuin kontrolli ohjelmaan palaa.

Tämä on väistämätön ongelma kun käytetään suuria tiedostoja kuten BMP-karttakuvatiedostoja eikä koneessasi ole riittävästi muistia. Tässä tapauksessa zoomaus on käyttökelvoton. Pienennnä kuvatiedoston kokoa jos mahdollista. Tätä ongelmaa ei ilmene tiff-tiedostomuodoilla jotka käyttävät erilaista zoomausmenetelmää. Tiff-tiedostoja voidaan käsitellä vain rekisteröidyllä versiolla.

Kalibroin karttani mutta reittipisteet eivät näy kartalla kun lataan ne GPS:ltä tai tiedostoista - eivät vaikka niiden pitäisi.

Erittäin todennäköisesti kartan kalibrointi on pielessä. Varmista oletko asettanut joko E/W tai N/S - kentille negatiiviset leveys- tai pituuspiiriluvut. Varmista että sijaintitiedot ovat asteina ja desimaaliminuutteina. Jos käytät UTM: ia varmista että olet asettanut oikean vyöhykkeen ja varmista että N/S kenttä kertoo oletko pohjoisella vaiko eteläisellä pallonpuoliskolla.

Kaikkien niiden reittipisteiden sijainnit jotka lataan menevät sivuun todellisesta paikastaan, kaikki saman verran, miksi näin?

Koordinaattijärjestelmät, koordinaattijärjestelmät, koordinaattijärjestelmät. Erehtyminen koordinaattijärjestelmissä aiheuttaa tämänkaltaisen virheen. Jos sinulla on vain sharewareversio ja joko Lowrance tai Eagle tarkista oletko asettanut sen koordinaattijärjestelmän vastaamaan käyttämääsi karttaa. Huomio jotkut Lowrancet ja Eaglet lähettävät kaiken datan WGS84: nä joten tarkista yksityiskohtaisesti mitä GPS: si tekee.

Jos sinulla on Garmin se lataa kaiken WGS84: na riippumatta siitä minkä koordinaattijärjestelmän olet asettanut GPS: si. Em. tapauksessa, shareware-version kanssa, et voi siis tehdä mitään.

Korjataksesi tämän ongelman sinulla tulee olla rekisteröity versio jossa koordinaattijärjestelmät voidaan asettaa sekä kartalle että GPS:lle. Ennen kuin säädät koordinaattijärjestelmiä lueDatums help:istä.

Kun tulostan karttoja tai tallennan niitä BMP: na tai PNG tiedostoina niin reittiviivat tai reitit eivät näy vaikka olen ladannut ne kartalle.

Reittiviivat ja reitit tulostuvat tai tallentuvat kartasta tallennettuihin kuvatiedostoihin vain jos ne näkyvät kuvaruudulla (pelkkä lataus ei riitä). Tämä on eräänlainen "mitä sinä näet sen sinä saat " - lupaus.

Olen ladannut reittiviivan kartalle ja näytölle mutta kun liikutan karttaa se häviää vaikka "näytä reitit-painike" on alhaalla.

Näytölläsi oleva reitti olisi pitänyt ladata reittiviiva 1:een. Kun alat käyttämään vieritettävää karttaa ja avaat sen valikon se asettaa omat arvonsa reittiviiva 1:lle. Olet voinut asettaa sen näyttämään rajatun määrän reittiviivapisteitä, (reittiviivan hännän pituus).

Kun lisään symbolin OziExplorerin symboli-hakemistoon se ei ilmesty reittipisteiden symbolivalikoimaan.

Symbolit ovat vain karttakuvakkeita varten. Reittipisteiden symbolit ovat yhteensopivia vain käyttämäsi GPS:n kanssa eivätkä ole käyttäjän muokattavissa.