Erikoisnäppäimet ja -toiminnot

Tältä sivulta löytyvät käytettävissä olevat näppäinkomennot ja muita toimintoja jotka eivät välttämättä selviä käyttäjälle muutoin ja joista informoimiseen ei ollut muuta paikkaa.

Näppäimet

Kalibrointipisteet Kalibrointoipisteet voidaan asettaa täsmällisesti paikoilleen painamalla vaihtonäppäin pohjaan ja liikuttelemalla nuolinäppäimillä kohdistin paikoilleen.
Kursorin liikuttaminen Hiiren kursoria voidaan liikuttaa pitämällä vaihtonäppäin alhaalla ja liikuttamalla sitä nuolinäppäimillä. Karttanäytön täytyy tuolloin olla valittuna. Reittipisteen voi (kursoria liikutellessa, Reittipiste valittuna valikosta) lisätä pitämällä vaihtonäppäin pohjassa ja painamalla Enter.
Kohteet Kohteita hiirellä lisättäessä voit vaihtaa sen "lennossa" Reittipisteeksi painamalla ALT + hiiren vasen näppäin. (Tämä säästää työkaluvalikon klikkaukselta) Reittipisteitä lisättäessä vastaava toiminto muuttaa päinvastaisesti Reittipisteen Kohteeksi.
Karttakommentit Liikutellaksesi Karttakommenttia paina vaihtonäppäin pohjaan ja liikuttele hiirellä.
(toimii myös Kartan Lisätiedoilla ja Reittipisteillä)
Kartan lisätiedot Liikutellaksesi Kartan lisätietoja sinun täytyy siis painaa vaihtonäppäin pohjaan ja liikuttaa hiirellä.
(Toimii siis myös Karttakommenteilla ja Reittipisteillä)
Karttaobjektit Liikutellaksesi Karttaobjekteja ( Reittipisteitä, Kohteita, Kartan Lisätietoja tai Karttakohteita) sinun täytyy siis pitää vaihtonäppäin pohjassa ja siirtää hiirellä sen vasen näppäin pohjassa.
Kartan Vieritys
  • Liikutellaksesi karttaa pidä CTRL-näppäin pohjassa ja siirrä vetämällä hiirellä. (Samalla tavoin kuin työkaluvalikon vedä-toiminnolla)
  • Karttaa voidaan liikuttaa nuolinäppäimillä. Kartan täytyy tällöin olla valittuna.
Reittiviivan pisteiden lisäys Lisätessäsi pisteitä Reittiviivaan paina Alt-näppäintä klikatessasi uuden Reittiviivapisteen.
Reittipisteet Reittipisteitä hiirellä lisättäessä voit vaihtaa sen "lennosta" Kohteeksi painamalla ALT + hiiren vasen näppäin. (Tämä säästää työkaluvalikon klikkaukselta) Kohteita lisättäessä vastaava toiminto muuttaa päinvastaisesti Kohteen Reittipisteeksi
Reittipisteet Kun yrität liikutella Reittipisteitä sinun täytyy pitää vaihtonäppäin pohjassa ja siirtää hiirellä sen vasen näppäin pohjassa.
(Koskee myös Karttakohteita ja Kartan lisätietoja)
Zoomaustasot Zoomaustasoja voidaan muuttaa painamalla PgDn ja PgUp -näppäimiä. Kartan täytyyy tuolloin olla valittuna.

Toimintoja

Välimatkan mittaus Nollataksesi kokonaisetäisyyden etäisyys-ikkunasta tuplaklikkaa yksinkertaisesti vain ko. kenttää.
Kartan avautuminen käynnistettäessä Avataksesi jonkun tietyn kartan käynnistettäessä kartan nimi voidaan asettaa parametriksi OziExploreriin. Ellei kartta ole paikallinen myös sen polku ja laajennus (.map) on annettava.
Sijainnin esitysmuoto Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Sijainnin Esitysmuotoa ja Vaihtoehtoisen Tasokoordinaatiston Näyttöä (kartan yläpuolella) muuttaaksesi niitä. Nämä muutokset eivät jää voimaan ohjelmaa seuraavan kerran käynnistettäessä. Asenna ne Konfiguroinnista tätä halutessasi.
Ominaisuudet ikkuna Tuplaklikkaamalla mitä tahansa Karttaobjektia (Reittipiste, Kohde, Kartan lisätieto tai Karttakommentti) avaat sen ominaisuudet-ikkunan.
Suurennuslasi-ikkuna Suurennuslasi-ikkuna voidaan siirtää haluttuun paikkaan yksinkertaisesti klikkaamalla sitä ja siirtämällä hiirellä.

Lat/Lon sijaintien esitysmuodot

Lat/Lon sijainnit voidaan esittää myös muissa esitysmuodoissa kuin Asteina ja Minuutteina.

Desimaaliasteet Syötä Desimaaliasteina numeron desimaaliosa minuuttikenttään niin että desimaalipiste (.) tulee ensimmäiseksi. Joillain (kansainvälisillä) asetuksilla voit käyttää myös pilkkua.(,)

Esimerkiksi tämä on sama kuin 26 astetta 30 minuuttia.

Asteet Minuutit
& Sekunnit
Syöttäessäsi Asteina & Minuutteina & Sekuntteina syötä minuutit ja sekunnit minuuttikenttään välilyönnillä erotettuina.

Esimerkiksi tämä on sama kuin 26 astetta 10.5 minuuttia.

Erityishuomautus Sillä minkä Lat/Lon muodon olet asettanut Konfigurointiin ei ole väliä. Sijaintitiedot voidaan antaa kaikissa muodoissa.

Käynnistysparametrit

Seuraavia komentoriviparametreja voidaan käyttää OziExplorerin käynnistyksessä.

Huomaa, että / on osa parametrin nimeä.

Kartan nimi voidaan asettaa komentoriville mutta sen täytyy olla ensimmäisenä.

/mmstart Aloittaa Vierivän Kartan (NMEA) kommunikoinnin
/mmcontrol - Avaa Vierivän Kartan kontrolli-ikkunan
/navcontrol - Avaa Navigoinnin kontrolli-ikkunan
/gpsfix - Avaa GPS Fix-ikkunan

Esimerkkikomentorivejä
oziexp.exe /mmstart /mmcontrol /navcontrol /gpsfix
oziexp.exe /mmstart
oziexp.exe c:\oziexplorer\maps\mymap.map /mmstart /mmcontrol

Seuraavat tiedostot muuttavat OziExplorerin toimintoja

"tiffull.dat" - Tiff-tiedostot ladataan kokonaan muistiin kovalevyltä päivittämisen sijaan. Hyödyllinen toiminto kannettaville tietokoneille. Toiminto ei ota huomioon kuvakoon muistille asettamia vaatimuksia. Jos kuva on erityisen suuri sen lataaminen voi kestää kauan tai se voi jäädä kokonaan latautumatta.
"bsbfull.dat" - Sama kuin yllä mutta BSB tiedostoille.
"tripmate.dat" - OziExplorer etsii Tripmate GPS:ää aloittaessaan Vierivä Kartta (nmea) toiminnon.
"showxy.dat" - OziExplorer näyttää kuvan x,y pikseleiden koordinaatit tilarivillä. Hyödyllinen kun kalibroidaan OziExplorerilla kuvia muiden ohjelmien käyttöön.

Tiedosto(i)lla tulee olla ylläolevat nimet ja ne tulee asentaa samaan kansioon kuin OziExplorerin exe-tiedosto. Sillä sisältävätkö tiedostot jotain vai ovatko kenties tyhjiä ei ole merkitystä.