Valgfrie tileggsfunksjoner

På denne siden vil du finne valgfrie tilleggsfunksjoner, moduler og andre ting som legger til ekstra funksjonalitet.


Img2ozf Conversion Utility

Dette er programmet som konverterer bildefiler til OZF og OZF2 format. Se i hjelpefilen for kartrelatert bildefilstøtte. 

Img2Ozf download and technical information


MrSid Image Loading Support File

To use the MrSID image format this dll is required.

Download MrSID dll

This dll file should be placed in the folder where the OziExplorer program was installed. It needs to be with the "oziexp.exe" program file.

NOTE - The MrSid dll file will not work with version 3.90.3a (or earlier) of OziExplorer, it will only work with release version 3.95 (or later) and development versions 3.90.3b (or later).

Using MrSID Image Files


Geotiff filstøtte

Denne ekstrafilen gjør at du kan lese kalibreringsinformasjon fra Geotiff kartbild. Filen finner du her ozigeotiff.zip Pakk opp  filen og plasser den i mappen der OziExplorer er installert.


Maptech BSB4, PCX og RMLkart støttefil

Denne filen gjør at du kan lese kart fra Maptech PCX og RML  maptechpcx.zip Pakk ut denne filen i mappen der OziExplorer ligger.

Maptech BSB4


ECW støttefil

Denne filen gjør at du kan lese kartbilder med ECW komprimering,  ecwdll.zip Pakk ut denne filen i mappen der OziExplorer ligger. (Windows eller WIN NT). Har du installert andre programmer som bruker ECW så trenger du kanskje ikke og installere denne filen da  den finnes fra før i Windows-mappen.


Magellan POI Manager symbol

For å bruke Magellan POI manager trenger du dette settet med symboler dsymbols.zip Pakk ut denne filen i en ny mappe under OziExplorer som skal hete Dsymbol.  Du kan også lage dine egne symboler og legge de i den samme mappen. Bruk en av de ferdige symbolene som mal.


Index Maps. A few maps to use as Index Maps (examples only). A small World Map, an Australian Map and a Canada Map. Run the self-extracting exe file and put the maps into a folder called Index Maps under the folder where OziExplorer is installed.

World Cities Names database for use with Names Search feature in OziExplorer.  Run the self-extracting exe file and put the database files into a folder called Name Search under the folder where OziExplorer is installed.

To obtain the Index Maps or World Cities Database files, click on these links below.

Index Maps

World Cities Database