Img2ozf


Úvod

Program  Img2ozf konvertuje rastrové mapy do formátu OZF2 , ktorý je optimalizovaný pre programy  PC OziExplorer a OziExplorerCE.

Použitie programu Img2Ozf  na konverziu rastrov máp je dôležité pri práci s programom OziExplorerCE, ktorý podporuje pre zobrazovanie máp len formát OZF2.

(OziExplorerCE podporuje aj starší formát OZF, tento však už nie je v konverznom nástroji Img2Ozf  používaný.)

Poznámka : Program Img2ozf nevytvára "*.map" súbory potrebné pre prácu s pogramom OziExplorer. Tieto súbory obsahujú kalibračné informácie k rastrovým mapám a môžu byť vytvárané len v programe PC OziExplorer.

Čo predstavuje OZF2 rastrový formát

Formát OZF2 obsahuje mapový obrázok rozdelený do štvorcov (daždíc), ktorých veľkosť je  64x64 Bytes, s každým štvorcom program pracuje ako so samostatnou jednotkou.

Výhody formátu:

Nevýhody formátu:


Download

Vyberte si verziu programu Img2ozf, ktorú potrebujete.

Táto verzia programu Img2ozf vytvára OZF2 súbory použiteľné pre OziExplorerCE verzia 1.10.8 a novšie alebo pre PC OziExplorer verzia 3.90.4h a novšie.

Stiahnuť Img2Ozf  (Angličtina)

História programu

Táto verzia programu  img2ozf (1.43) vytvára súbory OZF2 pre staršie verzie  OziExplorerCE and PC OziExplorer version 3.90.3a
(Obsahuje možnosť vytvárania  75%, 50%, 33% a 25% mierok zobrazenia vo formáte ozf2)

Stiahnuť Img2Ozf (Verzia 1.43) (Angličtina)