Voliteľné doplny

Na tejto stránke sú dostupné extené moduly a nástroje pre zlepšenie funkcií  alebo vlastností programu OziExplorer.


Konverzný nástroj Img2ozf

Tento program konvertuje (vytvára) mapové súbory typu OZF a OZF2. Je to vlastný rastrový formát programu OziExplorer. Ďalšie informácie nájdete v Nápovede (helpe) programu.

Img2Ozf - stiahnutie - technické informácie


Podpora súborov Geotiff

Tento externý súpor umžňuje načítanie máp vo formáte Geotiff, ktoré už obsahujú kalibračné informácie. Súbor je potrebné rozbaliť do inštalačného adresára programu OziExplorer. ozigeotiff.zip 


Podpora súborov Maptech BSB4, PCX and RML Charts

The extra files which are required to read the Maptech PCX and RML charts are here maptechpcx.zip Unzip into the folder where OziExplorer is installed

Maptech BSB4


Podpora načátavania rastrového formátu ECW

Externý súbor umožňujúci načítavanie rastrového formátu  ECW compressed images môžete stiahnuť tu ecwdll.zip  Tento súbor je potrebné rozbaliť do systémového adresára Windows (windows alebo winnt).

Ak už máte tento súbor v systémovom adresári uložený (napr. dodávka s iným programom) nemusíte si ho inštalovať znova.


Podpora načátavania rastrového formátu PNG

Formát PNG (Portable Network Graphics) je vysoko kompresný rastrový (obrázkový) formát využívajúci podobnú komprimačnú technológiu ako formát GIF. Ak chcete tento formát používať musíte si stiahnuť tento dll súbor LPNG.DLL. Po jeho stiahnutí ho umiestnite do inštalačného adresára programu OziExplorer. Pri inštalačné balíky nových verzií programu OziExplorer už túto knižnicu obsahujú a preto ju nemusíte inštalovať znova.


For Australia - the RASTER 250K maps.

Release 1 - ak nemôžete načítať mapy AUSLIG 1:250,000 (Release 1) dodávané na CD vo formáte TIF, musíte si nakopírovať a rozbaliť tento súbor. Download auslig.zip do inštalačného adresára programu OziExplorer.

Release 2 and 3 - nové verzie mapy Austrálie RASTER 250K (Release 2 and 3) vo formáte ECW  vyžadujú min. verziu programu 3.85.4 a samozrejme nainštalovanú knižnicu ECW (vyššie na tejto stránke).


Manažér POI symbolov Magellan

Pre  správnu funkciu programu  Magellan POI manager potrebujete knižnicu grafických symbolov  dsymbols.zip . Túto rozbaľte do samostatného adresára s názvom Dsymbols v  inštalačnom adresári OziExplorer (napr. c:\oziexplorer\dsymbols). Môžete si tiež vytvoriť vlastné symboly, ktoré uložíte do tohoto adresára. Pri vytváraní vlastných symbolov môžete použiť originálne symboly ako šablóny.


MGRS Grid

Pre používanie súradného systému MGRS potrebujete túto dll knižnicu


Index Maps. A few maps to use as Index Maps (examples only). A small World Map, an Australian Map and a Canada Map. Run the self-extracting exe file and put the maps into a folder called Index Maps under the folder where OziExplorer is installed.

World Cities Names database for use with Names Search feature in OziExplorer.  Run the self-extracting exe file and put the database files into a folder called Name Search under the folder where OziExplorer is installed.

To obtain the Index Maps or World Cities Database files, click on these links below.

Index Maps

World Cities Database