Registračný formulár pre OziExplorer

Shareit Program No.: 100553
Cena registrácie  $95 US (americký dolár)
Odoslať poštou alebo Faxom na adresu: E-Mail:  register@shareit.com

Europe
ShareIt!
element 5 AG
Vogelsanger Str. 78
D-50823 Koln/Cologne,  Germany
Phone: +49-221-3108820
Fax: +49-221-3108829

USA
ShareIt! Inc.
P.O. Box 844
Greensburg, PA 15601-0844
U.S.A.
Phone: 724-850-8186    Orders: 1-800-903-4152
Fax: 724-850-8187

Prosím zaregistrujte tento program pre užívateľa:


Priezvisko:

Meno:

Firma:

Ulica, popisné číslo:

Mesto,  PSČ:

Krajina:

Telefón:

E-Mail:


_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

____________________Fax: _________________

_________________________________________

Spôsob platby za registráciu programu. Cena  -  $95 US      (zakrúžkujte prosím)
elektronická platobná karta    -    bankový prevod    -    šek     -    hotovosť
Typ elektronickej karty (v prípade takejto platby)               (zakrúžkujte prosím)
Creditná karta:      Visa   -   Eurocard/Mastercard   -   American Express   -   Diners Club


Držiteľ karty:

Číslo karty:

Dátum platnosti:

Dátum  /  Podpis:


_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________