OziExplorer

Registračné informácie

Ako program zaregistrovať? (Kúpiť)

Registrácia (nákup) programu aktivuje všetky funkcie, ktoré sú zablokované vo voľnej  tzv.  "shareware" verzii - tieto sú vypísané v spodnej časti stránky.
 

Registráciou programu OziExplorer získavate zdarma časovo neobmedzenú záruku jeho bezplatnej aktualizácie. Môžete si voľne stiahnuť a používať všetky nové verzie programu (vrátane Beta verzií) bez potreby novej registrácie.
 

Pred vlastnou registráciou si vyskúšajte funkčnosť porogramu na voľne dostupnej "shareware" verzii. Otestujte si aj spoluprácu s Vaším GPS zariadením. Registrovaná verzia programu má úplne rovnaký programový kód ako verzia "shareware". To znamená, že ak Vám nebude korektne fungovať verzia "shareware" samotná registrácia problémy nevyrieši!

Registrácia - Nákup

Pre registráciu programu OziExplorer sa využíva externá registračná služba Shareit (www.shareit.com).

ShareitShareware registračný servis         MasterCard Visa American Express+ Iné

Výhodou tejto služby je online registrácia s vysokým  zabezpečeným prenosu transakcií. Táto služba je dostupná stlačením tlačidla "Registrer" na tejto stránke. Služba ShareIt prijíma platby v hotovosti alebo šekom len v kanceláriách v USA.

Keď žašlete registráciu (platbu) prostredníctvom služby ShareIt, táto pošle správu autorovi programu s Vašimi registračnými údajmi. Na základe tejto správy potom zašle autor programu registračný kód pre odblokovanie všetkých funkcií priamo na Vašu emailovú adresu.
Platba môže byť prevedená elektronickou kartou alebo  bankovým prevodom. Spôsob platby sa vyberá pri vypĺňaní elektronického formulára. 

RegisterREGISTRÁCIA!  Po stlačení tohoto odkazu sa presuniete priamo na stránky služby ShareIt, kde vyplníte potrebné elektronické formuláre pre on-line registráciu.

Ak uprednostňujete zasielanie objednávok poštou alebo faxom musíte rovnako použiť štandardné formuláre servisu ShareIt, ktoré po vyplnení vytlačíte a odošlete na adresy pobočiek v USA alebo Európe.  Registračný formulár pre poštu alebo fax

Cena registrácie  $95.00 US  (amerických dolárov)

Vyhľadanie programu na domovskej stránke servisu ShareIt (www.shareit.com) je možné zadaním hesla "OziExplorer" alebo ID čísla programu "100553".

Email Des Newman
Tu môžete poslať správu autorovi programu!

Vlastnosti dospupné po registrácii programu

Nezobrazuje sa uvodna obrazovka s upozorneniami "Nag screen"

Užívateľský súradný systém - Možnosť samostatne špecifikovať  súradný systém pre každú mapu. Samostatne pre GPS a dátové súbory. Program automaticky prepočíta rôzne súradné systémy. Napríklad v GPS sú uložené dáta v súradnom systéme WGS-84, ale po načítaní do mapy budú automaticky zobrazované v systéme S-42. Naopak pri zasielaní dát z mapy kalibrovanej v S-42 sa súradnice pri odosielaní do GPS prepočítajú na systém WGS-84.

Užívateľská mapová projekcia - Podporované sú nasledovné mapové projekcieMercator, Transverse Mercator, Lambert Conformal Conic, Sinsusoidal, Polyconic (American), Albers Equal Area a iné. Niektoré mapové projekcie vyžadujú použitie vlastného formátu súradníc.

Užívateľský formát súradníc a štandardy UTM, BNG, Irish Grid, New Zealand Grid, Swedish Grid, Swiss Grid, France Grids - Pozícia môže byť udávaná v stupňoch & minútach (sekundách) alebo v niektorom z uvedených formátov. Program umožňuje vytlačit zoznam Bodov alebo Značiek so súradnicami vo vybranom formáte.

Import máp USGS DRG z CDROM - Táto funkcia pri importe  vytvorí mapy pre program OziExplorer, pričom ich kalibrácia sa prevedie úplne automaticky bez zásahu užívateľa.

Import  máp BSB a NOS/GEO z CDROM - Táto funkcia pri importe  vytvorí mapy pre program OziExplorer, pričom ich kalibrácia sa prevedie úplne automaticky bez zásahu užívateľa. BSB je formát, ktorý je zakódovaný a program OziExplore má zakúpenú licenciu pre jeho načítavanie bez možnosti ukladania užívateľských máp do tohoto formátu.

Import máp Maptech PCX a RML z CDROM - Táto funkcia pri importe  vytvorí mapy pre program OziExplorer, pričom ich kalibrácia sa prevedie úplne automaticky bez zásahu užívateľa.

Spájanie Bodov (Waypoints) and Značiek (Events) - Túto funkciu môžu využívať len majiteľia prijímačov Lowrance/Eagle a Garmin. Po načítaní Bodov z navigátora im program umožní uložit (pridať) tieto Body do jestvujúceho súboru uloženého na disku počítača.alebo k ostatným bodom zobrazeným v aktuálnej mape.

Okno náhľadu na mapu - Na mape sa zobrazí samostatné malé okno s náhľadom na celú načítanú mapu. V tomto okne je mapový výrez viditeľný na monitore zobrazený ako červený obdĺžnik. Pohybom tohoto obdĺžnika je možné veľmi rýchlo a efektívne nastaviť zobrazenie požadovanej časti mapy. Pre jednoduchšiu orientáciu sú v tomto okne zobrazované aj Body, Značky a Záznam prejdenej trasy. (Waypoints, Events, Tracks)

Odoslanie samostatného Bodu alebo Cesty priamo do GPS - Do vačšiny GPS navigátorov je možné odoslať aj samostatný Bod (Waypoint). Stačí stlačit pravé tlačidlo na myši a vybrať  položku "Poslať do GPS" z ponúknutého Menu. Samostatnú Cestu (Route) je možné odoslať z formulára Editor Ciest - tlačidlom Poslať.

Kalibrácia máp viacerými bodmi - V registrovanej verzii je umožnená kalibrácia až na 9 bodov. Takáto kalibrácia si poradí aj s mapami, ktoré sú potočené alebo deformované  pri skenovaní. Použitím viacerých bodov sa samozrejme zvyšuje aj celkovú presnosť kalibrácie a tým i výslednej mapy.

Dostupnosť funkcií pohyblivej mapy - Táto funkcia sa používa hlavne pri inštalácii programu na notebook. Zabezpečuje automacké načítavanie mapy pre aktuálnu polohu získanú z pripojeneho GPS prijímača. Dostupná je aj funkcia automatického vyhľadania najbližšej mapy z ľubovoľného smeru k otvorenej mape.


Návrat na Hlavnú stránku