DE MEST STÄLLDA FRÅGORNA !


 

Varför kan jag inte ladda till Garmin GPS i 115.000 BAUD,  Mapsouce gör det ?

115,000 baud kan användas för uppladdning och för uppgradera ROM mjukvaran till GPSen, Men enligt min egen kunskap och egna experiment så fungerar det inte för att göra upp och nedladdningar av brytpunkter etc. etc.

Det skulle vara bra om punkterna på kartkalibreringen kunde sättas med hjälp av tangentbordets pilar? Kalibreringen med musen är inte så precis.

 Piltangenterna skrollar hela kartan, men tryck shift + arrow keys  kommer att flytta kalibreringspunkten (bulls eyes). Denna metod är till för att markera kalibreringspunkten för att sedan  med hjälp av musen flytta kalibreringspunkten närmare rätt placering, tryck sedan shift + arrow keys för att flytta den till platsen. detta finns förklarat mer i  Special Keys and Stuff hjälpsektionen..

Varför har inte OziExplorer större zoom än  750% ?

OziExplorer är ett program för Rasterbilder (det som används som bilder till korten, även den blanka kartan är en bild). Zooming på en rasterbild förbättrar inte exaktheten. Som bäst kan en raster kalibreras  + eller - 1 pixel, så när du tex zoomar  in , låt oss säga , till  500% (x5 gånger) varje pixel i kartbilden förstoras 5 gånger. Exaktheten  av  positionen är nu +eller - 5 skärm pixlar. Det ser ut som att de små punkterna orsaka ett fel vid positioneringen när man ökar upp zoomen dvs. att kalkyleringen orsakar ett avrundningsfel.

Jag håller med om att en zoom på blank karta kan provas in , men  för att göra det så krävs det att jag ska skriva om en hel del  av koderna i programmet , så för tillfället avvaktar jag med det.

Varför kan jag inte välja andra zoomnivåer?.

De flesta bildformaten som  TIFF (geotiff), BSB, NOS/GEO, maptech PCX och mitt eget format OZF och OZF2 ligger normalt på disken, så endast en liten del av bilden finns i minnet . När en zoomnivå  väljs tex 50%  läses var annan linje  från disken, vid 33% ( egentligen 33,333%) läses var tredje linje från disken, detta snabbar upp bildläsningen och där med kartan. Detta gäller  den zoomnivå som kan divideras med 100 (50,33.33,25,20, etc.) Detta sätter gränsen för zoomnivå och på vilket sätt zoom kan göras. Därför finns det ingen zooming genom att dra musen eller genom sätta egen zoomnivå  i rutan för zoom.

Andra format skulle kunna ha andra zoomnivåer men jag bestämde att jag endast skulle ha  en metod. För övrigt så har jag lagt till 75% zoom på övriga format..

Hur kommer det sig att 755 zoom inte är tillgängligt för TIF, BSB och OZF filer?.

se förklaring ovan.

När jag laddar in en del kartor i en högre zoomnivå (upp till 750)är inte tillgängliga?

En större karta och högre nivå på zoom kan överskrida den interna gränsen för Windows, detta är en sidoeffekt av den metod jag använder till att använda zoom. För att kringgå problemet av zoomnivå så har jag tagit bort den möjligheten.

Finns det andra sätt att zooma istället för att använda rutan för zoom?

Använd tangenterna PgUp/PgDn för att zooma kartan in och ut.

Det finns 50, 100 and 200% zoom nivåer när du högerklickar på kartmenyn.

 Development versionen 3.85.3a har + - zoom knappar på verktygsmenyn.

Det kommer versioner som kommer att släppas så småningom där det finns speciella knappar som kan läggas till på verktygsmenyn inklusive full zoomnivå.

Antalet nummer av brytpunkter som används verkar inte stämma. Det visar att antalet är högre.

Antalet använda brytpunkter inkluderar även resaverade brytpunkter som du har resaverat  i konfigurationsmenyn, dessa är inte tillgängliga för normalt bruk. Detta tillägg är för användare till lowrance & Eagles för att det annars är möjligt för programvaran att resavera nummer till brytpunkter, för Garmin använder endast namn för att specificera brytpunkter..

När jag använder zoom så finns det en betydlig fördröjning ?

Där är ett oundvikligt problem när du använder mycket stora BMP bilder till kartan och din dator inte har tillräckligt med minne. I detta fall så är zoom oanvändbart vid mycket stora filer, Minska storleken på filerna om det är möjligt. Detta gäller inte TIFF bilder då de använder en annan metod för zooming. TIFF filer kan bara användas i den Registrerade versionen.

Jag kalibrera min karta men brytpunkten vill inte visas på kartan när jag laddat ner den från min GPS eller laddat från en fil, trots att det borde göra det.

Troligen är det så att kartan är felkalibrerad. var säker på att du har satt E/W eller N/S fältet för att specificera negativ position av  latitud och longitud. Var säker på att positionen är satt i grader och decimala minuter.  Om du använder  UTM. Var säker på att du specificerat rätt zon och använder N/S fältet för att indikera att du är norr eller söder om ekvatorn.

Alla brytpunkter jag laddat ner försvinner från där dom borde vara. Varför är det så?

Datums, Datums, Datums. Väljer du fel datum så kan orsaka den felaktigheten. Om du har shareware versionen och har Lowrance or Eagle, var säker på att du har satt GPS på det datumet som passar den kartan  du använder när du samlar in data Notera! En del Lowrance och Eagles känner av all utgående data i WGS84 så kontrollera exakt vad din GPS gör.

Om du har en Garmin så kommer det alltid att laddas  in WGS84 oavsett vilket datum du har satt din GPS på och på vilken shareware version det är, Det är inget du kan gör något åt.

För att kringgå detta problem så måste du ha den registrerade versionen för att datumet kan sättas för kartan och GPSen. Men före det så läs  hjälpen  i datumsektionen. (engelska)

När jag ska printa  eller spara min karta som en BMP eller PNG fil  så visas inte tracks eller rutterna, även om jag har dem laddade ?

Tracks eller rutter kan bara printas eller sparas på kartan om de är synliga på bildskärmen (det räcker inte att de är laddade) eller på ren Engelska "what you see is what you get" approach.

När jag har en track laddad och visas på kartan så verkar det som om tracken försvinner när jag starta rullande karta, även när jag har knappen "visa tracks" nertryckt.

Tracken som du visar borde vara laddad till track 1. När du startar använda rullande karta och visar  menyn för rullande karta så är parametrarna satt på egna för track 1, du behöver sätta parametern på att visa vissa nummer av trackpunkter som en del av din position.

När jag lägger till  nya symboler i mappen , visas de inte bland symbolerna för brytpunkterna?

Symbolerna kan endast användas till karthändelserna. Symbolerna som används till brytpunkterna är låsta till att användas till din GPS och kan därför inte användas till något annat.