Extra tilläggsfiler.


På denna sida kommer du att finna extra moduler och tillägg för att öka funktionen på din OziExplorer.


Img2ozf konverterare

Detta program konverterar bildfiler till OZF och OZF2 formatet, - För mer förklaring se . OziExplorer hjälp  i Map Related / Image Files Supported section.

Img2Ozf Nedladdning och teknisk information


MrSid Image Loading Support Filer

För att kunna använda  MrSID bildformatet så krävs denna dll fil.

Hämta  MrSID dll här.

Denna dll fil bör placeras i samma mapp som du har installerat OziExplorer i. Det är nödvändigt att filen är på samma plats som  "oziexp.exe"  filen finns.

NOTERA! -  MrSid dll filen fungerar inte med version 3.90.3a (och tidigare) av OziExplorer ,- Den fungerar endast med version 3.95 (eller senare) och  Test version 3.90.3b ( eller senare).

Användning av MrSID bild filer


Geotiff Support Filer

Den extra filen som behövs för läsa kalibrering informationen från geotiff kartbilder är här.             ozigeotiff.zip packa upp i mappen där OziExplorer är installerad.


Maptech BSB4, PCX och RML Chart Support Filer

Denna extra fil krävs för att du ska kunna läsa Maptech PCX och RML kartor.  maptechpcx.zip  Packa upp i samma mapp som OziExplorer finns installerad.

Maptech BSB4


ECW Image Loading Support Filer

Denna extra fil krävs för att läsa  ECW compressed images. ecwdll.zip  Packa upp filen i samma mapp som OziExplorer finns. (Windows eller winnt).

Om du  har program som använder  ECW  så har du troligen dessa dll filer och då behöver du inte ladda in dessa igen.


PNG Image Loading Support Files

 PNG (Portable Network Graphics) format är kraftigt packat format som kan ge en liknande komprimering på GIF. För att använda detta format måste du ha denna dll fil. LPNG.DLL. Lägg in filen där Ozi finns. (Filen  följer med nyinstalleringar av Ozi så därför krävs normalt inte någon nedladdning)


För Australien- the RASTER 250K kort. Nedan gäller kort för Australien.

Release 1 - if you cannot read the Australian AUSLIG 1:250,000 raster maps (Release 1) supplied on CD in TIF format, you need to also download this file to provide this support. Download auslig.zip - unzip this file into the same folder as the program file (usually the OziExplorer folder).

Release 2 and 3 - For reading the new RASTER 250K files (Release 2 and 3) in ECW format you need version 3.85.4 of OziExplorer (or later) and also the ECW support files from the Optional Extras page. (These support files are automatically installed with new downloads).


Magellan POI Manager Symbols

För att använda  Magellan POI manager  så behöver du dessa symboler dsymbols.zip Packa upp i en mapp som du kallar för  Dsymbols som du måste skapa och lägga till i samma mapp som OziExplorer är installerad i. Du kan även skapa egna symboler och helt enkelt lägga dem i  samma mapp ,eller använd andra symboler som mall för nya .


MGRS Grid

För att använda MGRS grid Måste du använda denna dll.


User Defined Moving Map Pointer

Detta är ett exempel på en pekare för Rullande karta som kan väljas av användaren  - a glider drawing, Placera den i samma mapp som Oziexplorer är installerad i .I  konfigureringen menyn Rullande karta  kan du välja användare 1 som pekare.
Download userPointer1.dat


Index Maps. A few maps to use as Index Maps (examples only). A small World Map, an Australian Map and a Canada Map. Run the self-extracting exe file and put the maps into a folder called Index Maps under the folder where OziExplorer is installed.

World Cities Names database for use with Names Search feature in OziExplorer.  Run the self-extracting exe file and put the database files into a folder called Name Search under the folder where OziExplorer is installed.

To obtain the Index Maps or World Cities Database files, click on these links below.

Index Maps

World Cities Database